Ett ungt varv med gamla traditioner

Arbetsstyrkan 1995:
Bröderna Mats och Jan Gustafsson med arbetsstyrkan på Rosättra 1995. Förutom Jan återfinns i dag på Servicevarvet även sönerna Anders och Erik samt Roland Alfredsson. Här står de tre till höger om Jan.

Jan och Maud Gustafsson med sönerna Anders och Erik driver sedan 2004 Servicevarvet. Idén till det nya varvet föddes när Jan tillsammans med brodern Mats beslöt att verksamheten vid Rosättra Båtvarv AB – som bygger de framgångsrika Linjettbåtarna – skulle renodlas. Mats tillsammans med sina söner tog hand om nyproduktion och underhåll av Linjettbåtarna, medan Jan tillsammans med sina söner tog hand om service och underhåll av båtar av andra fabrikat. Respektive verksamhet skulle därigenom bli mer koncentrerad och dessutom lättare att planera.

Varvet 1950
I dag ingår gott som all den öppna markytan i varvsområdet.

Båtbyggartraditionerna går långt tillbaka i tiden på Rosättra. Redan 1886 byggdes den första båten på Rosättra. Familjen Gustafsson kom in i bilden 1948 då Fritiof Gustafsson köpte varvet. Redan under 50-talet började sönerna Ola, Jan och Mats arbeta hemma på det alltmer välrenommerade Rosättra Båtvarv.Vid den här tiden tillverkade man bl. a. de välkända, 3,2 tons Laurinkostrarna.

Våren 1962, Maud döper Andrina.


Bröderna kom genom åren att tillverka varsin egen koster. Jans bygge sjösattes på våren 1962 och döptes till Andrina.

Andrina med Fritiof och stolt båtbyggare.Redan samma år deltog hon i Gotland Runt med den äran. Man startade på den tiden fortfarande i Visby.

På bilden ser vi Andrina i Visby hamn 1962 inför starten på Gotland Runt. I båten syns Fritiof – iförd sin traditionella basker
Under segel


En andraplacering i seglingen till Visby och en femteplacering i själva Gotland Runt.
Andrina på Rosättra hösten 2007.
För 45:e gången riggar Jan av Andrina.

Andrina blev kvar i familjens ägo fram till 1967 men faktum är att hon aldrig har övergivit Rosättra. Varje höst återvänder hon för att bli avriggad och för att övervintra på födelseorten.
Linjett nr 1

Kombinationen båtbyggare och seglare gav erfarenheter och kunskaper som man sedan utnyttjade när det blev dags att bygga den första båten med plastskrov – en Linjett 30:a. Året var 1973. Dock fortsatte man att bygga inredningen helt i trä på traditionellt sätt – med snickare i båten.

På bilden ser vi Linjett nr 1 under tillverkning våren 1973. Sedan följde segling och utvärdering under sommaren. Serieproduktionen kom igång året därpå.

Under hela 1970- 80- 90-talet var Jan dessutom ansvarig för underhåll och service på de svenska segelbåtarna i de Olympiska Spelen. Det är ingen överdrift att påstå att Jan är en av Sveriges mesta olympier. ”Att vara med i truppen och tåga in på stadion under invigningen är en helt fantastisk upplevelse och känsla som inte kan jämföras med något annat” säger Jan. Och den känslan har han upplevt inte mindre än sju gånger.

Olympiern Jan Gustavsson
Båtsmannen Jan Gustafsson (2:a från vänster i främre raden) tillsammans med den svenska seglartruppen vid olympiaden i Barcelona 1982.

Anders och Erik följde i sin fars fotspår och började på Rosättra efter skolgången. Efter nästan tjugo år med både nyproduktion och underhållsarbeten blev det dags att bedriva verksamheten i egen regi – Servicevarvet Rosättra.

Hamnkontoret