Åtgärder, fasta priser

Vi har ett antal åtgärder som debiteras med fasta priser. Priser som utgår från typ av båt och storlek och storlek på motorn. Kontakta varvet för aktuella priser.

Åtgärder utöver de med fasta priser debiteras efter tidsåtgång.


— Upptagning/Sjösättning —

I upptagning ingår högtryckstvätt av botten och vattenlinje samt uppställning för vintern.

De vagnar vi använder vid upptagning/sjösättning begränsar båtarnas max-vikt till 25 ton.


— Avmastning/Påmastning —

Hel avmastning/påmastning
Vid hel avmastning gör varvspersonalen hela arbetet. Priset är baserat på att båtägaren före avmastningen har tagit av seglen. Ska vi även ta av seglen debiteras detta enligt den ordinarie timtaxan. På våren gäller motsvarande för påmastning.

Halv avmastning/påmastning
Halv avmastning innebär att båtägaren har förberett avmastningen så att vi endast behöver lätta på stag och vant innan vi lyfter av masten. Bommens ska vara borttagen, elen urkopplad och lösa tampar upplindade på masten. I priset ingår att varvspersonalen tar bort ömtåliga delar som lanternor, vindex och annat samt demonterar stag och vant och ”buntar ihop” fallen med masten, innan den lyfts in i mastställningen.

Enbart mastlyft
Förutsätter att båtägaren är med och gör allt arbete med riggen, inklusive förberedelser som montering av spridare och vant. Varvspersonalen genomför endast själva lyftet med mastkranen. Efter avmastning på hösten ska båtägaren göra klar masten för lyft in i mastställningen. Spridare och vant ska demonteras och ömtåliga delar som lanternor, vindex, radarantenn och annat måste skruvas bort.


— Vårrustnng – Ytbehandling —

Bottenmålning
Målning av botten med miljögodkända färger tillhör de åtgärder där vi har fasta priser baserat på typ av båt.

Polering fribord
De fasta priserna avser maskinpolering av ”normalt blanka” fribord. Naturligtvis kan vi också upparbeta redan nedgångna plastytor med rubbing. Men det är ett arbete som antingen debiteras per timme eller efter lämnad offert.

Polering däck
Här gäller samma förutsättningar som vid polering av friborden


— Motorkonservering —

Utombordare eller inombordare, bensin eller diesel, S-drev eller rak axel?

Det spelar faktiskt ingen roll. Här får alla typer av motorer den omvårdnad de behöver för att övervintra och vara förberedda inför en ny säsong.

Oljebyten i motor och drev, byte av filter för olja och bränsle, rengöring av vattenavskiljare är vanliga moment i motorvården. Vissa moment varje år, andra bara vartannat år.

Vi ser till att det blir gjort!