Årligt underhåll

Det är du som båtägare som bestämmer vilken service du vill ha. Här finns möjligheten att lämna båten i sjön på hösten och återse den först på våren igen. Då den åter ligger i sjön. Bottenmålad, polerad, riggad och klar.

Men här finns också andra möjligheter för den som själv vill stå för en del av arbetet. Vår minimi-insats är upptagning inkl. uppställning (vi har vårt eget system), sjösättning på våren och för segelbåtar mastlyftet med mastkranen. Allt annat kan den båtägare som har tid och lust göra på egen hand.


— Lämna – hämta —

Det är du som båtägare som bestämmer vilken service du vill ha. Här finns möjligheten att lämna båten i sjön på hösten och återse den först på våren igen. Då den åter ligger i sjön. Bottenmålad, polerad, riggad och klar.


— Eller gör det mesta själv —

Men här finns också andra möjligheter för den som själv vill stå för en del av arbetet. Vår minimi-insats är upptagning inkl. uppställning (vi har vårt eget system), sjösättning på våren och för segelbåtar mastlyftet med mastkranen. Allt annat kan den båtägare som har tid och lust göra på egen hand