Servicebåten utgör en extra trygghet för våra kunder. Är kunden i den norra delen av skärgården och får problem kan vi gå ut med båten och kanske åtgärda problemet på plats. Men i besvärligare fall blir det bogsering ”hem” till varvet. Det är ändå här de flesta och bästa resurserna finns.