Servicevarvet har en hall speciellt iordningsställd för ytbehandling och plastarbeten. Här är ordnat med ventilation, utsug och värme. Plastarbeten förekommer oftast i samband med ombyggnationer. Likaså brukar grundstötningar föra med sig en del plastarbeten. Vi har också många års erfarenhet av att åtgärda gelcoat-skador.