Många båtägare lever lyckliga i tron att gelcoat är ett vattentätt skickt. Men inget kan vara mer felaktigt. Tyvärr har många tillverkare slutat med att epoxybehandla skrovens undervattensdel. Man lägger i stället ansvaret på den enskilde båtägaren. I vår hall för ytbehandling och plastarbeten kan vi se till att skrovet får nödvändig epoxybeläggning som förseglar skrovet mot vatteninträngning. Och framtida böldpest.

Har skrovet redan drabbats av böldpest kan vi också åtgärda detta. Bortslipning av befintlig gelcoat, därefter torkning med hjälp av fläktar och värme. Det är viktigt att skrovet är 100 % torrt. Till slut påläggning av flera lager med epoxy. Det är ingen överdrift att påstå att vi kan åtgärda även den svåraste böldpest.