I upptagning ingår högtryckstvätt av botten och vattenlinje samt uppställning för vintern.

De vagnar vi använder vid upptagning/sjösättning begränsar båtarnas max-vikt till 15 ton.