Hel avmastning/påmastning
Vid hel avmastning gör varvspersonalen hela arbetet. Priset är baserat på att båtägaren före avmastningen har tagit av seglen. Ska vi även ta av seglen debiteras detta enligt den ordinarie timtaxan. På våren gäller motsvarande för påmastning.

Halv avmastning/påmastning
Halv avmastning innebär att båtägaren har förberett avmastningen så att vi endast behöver lätta på stag och vant innan vi lyfter av masten. Bommens ska vara borttagen, elen urkopplad och lösa tampar upplindade på masten. I priset ingår att varvspersonalen tar bort ömtåliga delar som lanternor, vindex och annat samt demonterar stag och vant och ”buntar ihop” fallen med masten, innan den lyfts in i mastställningen.

Enbart mastlyft
Förutsätter att båtägaren är med och gör allt arbete med riggen, inklusive förberedelser som montering av spridare och vant. Varvspersonalen genomför endast själva lyftet med mastkranen. Efter avmastning på hösten ska båtägaren göra klar masten för lyft in i mastställningen. Spridare och vant ska demonteras och ömtåliga delar som lanternor, vindex, radarantenn och annat måste skruvas bort.